Digitalno opismenjevanje in izdelava didaktičnih digitalnih orodij za 1. razred

Izvleček Avtorji prispevka so pričeli z digitalnim opismenjevanjem učencev 1. razreda ob začetku šolskega leta 2017/18. Na osnovi ugotovljenega predznanja…