Ljudska pripoved pri pouku književnosti

Izvleček Projekt je kot primer dobre prakse osredinjen na ustno slovstvo domačega kraja, ki je izjemno bogato in med mlajšimi…