Projekt OBJEM v luči sodobnih konceptov učenja predšolskih otrok

Izvleček Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost. Ta pa od vzgojno-izobraževalnih zavodov terja potrebe po evalvaciji pedagoškega dela ter…