Zavarovano območje narave: Kozjanski regijski park

https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/58-68 Povzetek Kozjanski regijski park je poleg Triglavskega narodnega parka najstarejše zavarovano območje v Sloveniji, večji del parka je uvrščen…