Prednosti timskega dela v predšolskem obdobju in dan OBJEM-anja

Izvleček Po objavi dosežkov učencev v mednarodni raziskavi PISA 2009, kjer so slovenski 15-letniki dosegli nižje povprečne rezultate na ravni…