Zgodovinsko in socialno ozadje Cankarjevega romana Na klancu – timsko poučevanje učiteljev zgodovine in slovenščine

Izvleček V prispevku je predstavljeno timsko poučevanje na temo Zgodovinsko in socialno ozadje Cankarjevega romana Na klancu. Dijaki so za…

Sijaj bronaste dobe in halštatske kulture – terensko delo

Izvleček V prispevku je predstavljeno avtentično, mobilno in izkustveno učenje zgodovine na temo Prazgodovinska kulturna dediščina na Slovenskem. Dijaki so…