Glasbenodidaktične igre v 2. starostnem obdobju

Izvleček V Kurikulumu za vrtce je glasba kot dejavnost opredeljena v sklopu umetnosti. Odločila sem se, da bom otrokom predstavila…