Pravljični december v šolski knjižnici

Izvleček Branje je ena izmed temeljnih veščin, ki jo razvijamo v osnovni šoli. Pri motiviranju za branje ubiramo različne poti….