»Mačke ne pridejo v nebesa. Ženske ne morejo pisati Shakespearovih iger.«

Izvleček Članek prinaša razmislek ob zborniku Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem. Knjiga je nastala ob 150-letnici rojstva Marice Nadlišek Bartol…

Izhodišča za pedagoško vodenje v inkluzivni šoli

Povzetek Podatki kažejo, da se v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami srečujejo z…