Možnosti uporabe obstoječih gradiv v pogojih pouka na daljavo

Izvleček V priročnikih za učitelje fizike, objavljenih v digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo na naslovu https://www.zrss.si/strokovne-resitve/digitalna-bralnica, so v razdelku…

Z LED so osvetlili svet – Nobelova nagrada za fiziko v letu 2014

Povzetek Članek opisuje vložene napore in težave, ki jih je bilo treba premagati pri iskanju postopka za izdelavo svetlečih diod…