Refleksija učenca in učitelja

Izvleček V prispevku želimo osvetliti refleksijo učitelja in učenca v pedagoški praksi. Refleksija v vsakdanji praksi je pogosto nenačrtovana in…

Trajnostna mobilnost pri pouku na razredni stopnji

Izvleček Ozaveščanje o pomenu in vlogi trajnostne mobilnosti se v šolskem prostoru odraža v raznolikih dejavnostih preko katerih učenci pridobivajo…