Uporaba YouTube videoposnetkov pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2022/3/48-52 Povzetek YouTube je največja svetovna prostodostopna platforma za nalaganje in deljenje videoposnetkov. Nanjo videoposnetke nalagajo ljudje s celega sveta,…