Učenje z raziskovanjem

https://doi.org/10.59132/geo/2022/3/38-43 Povzetek Sodobni pristopi poučevanja geografije v osnovni šoli zahtevajo vključevanje raznolikih metod, ki učence motivirajo in spodbudijo k razmišljanju….