Primer formativnega spremljanja in vrednotenja pri predmetu geografija v sedmem razredu

https://doi.org/10.59132/geo/2017/2/45-55 Povzetek S formativnim spremljanjem in vrednotenjem želimo učitelji posameznemu učencu omogočiti, da dosega učne rezultate, primerne njegovim realnim zmožnostim,…