Številčne ocene niso primerna oblika povratnih informacij; Predstavitev učinkovitega uvajanja formativnega spremljanja v šoli in rezultati raziskave o ocenjevanju

Numerical Marks Are Not a Suitable Form of Feedback; Presentation of Effective Introduction of Formative Assessment in School and Results…