Percepcija pedagogov o njihovih kompetencah za delo v šolski svetovalni službi

Povzetek V prispevku teoretično in empirično analiziramo stanje na področju kompetenc pedagogov za delo v šolski svetovalni službi. V teoretskem…