Primer dobre prakse medpredmetnega povezovanja

Izvleček Prestopanje mej med šolskimi predmeti in razvijanje veščin 21. stoletja so izzivi sodobnega učitelja. Vendar niti eno področje ne…