Ogled večerne gledališke predstave v 9. razredu kot del vzgoje za gledališče

Izvleček Gledališka umetnost je kot ena najstarejših umetnosti stalna spremljevalka otrokovega razvoja. Starši in šola skrbijo, da se otrok že…