Angleščina v prvem razredu – Make a Circle

Izvleček Otroci se lahko jezika naučijo hitreje in bolj spontano, če se ga začnejo učiti zgodaj in v povezavi z…