Razvijanje občutljivosti za tabu homoseksualnosti z uporabo mladinske književnosti

Izvleček V prispevku predstavljamo pet izbranih mladinskih književnih del, za katera smo na podlagi analize prikazali in utemeljili, da lahko…