Vidik vloge učitelja v diskurzu o človekovih in otrokovih pravicah v šolskem prostoru

https://doi.org/10.59132/viz/2016/1/10-14 Povzetek V sodobni, multikulturni šoli se učitelji pri zagotavljanju človekovih oz. otrokovih pravic pogosto srečujejo z različnimi dilemami. V…