Med portretom in vizualno pismenostjo

Različni pristopi k motivu Izvleček V prispevku je predstavljeno, kako na Osnovni šoli Vransko – Tabor poteka razvijanje vizualne pismenosti…