Primeri dobrih praks pri šolanju učencev s cerebralno paralizo

Povzetek V središče jemljemo učenca s cerebralno paralizo v šoli. Nanj skušamo pogledati kot na celostno razvijajočega se posameznika. Načrtovanje…