Pouk na daljavo in raba frazema v nekaterih neumetnostnih besedilih

Izvleček V prispevku predstavljam primer obravnave stalnih besednih zvez s prenesenim pomenom v 7. razredu. Vsebine lahko obravnavamo individualno ali…