Bogatenje besedišča

Izvleček V prispevku je predstavljen primer prakse, in sicer medpredmetne ure, pri kateri so bili preizkušeni nekateri elementi formativnega spremljanja….