Dokazi med formativnim spremljanjem učencev pri pouku fizike

Izvleček Formativno spremljanje pri pouku fizike je izkušnja, ki jo učenci dobro sprejmejo. Zahteva sodelovanje, skupinsko delo in povratne informacije….