Vloga ravnatelja pri krepitvi sodelovanja s starši

Povzetek V članku avtorice razmišljamo o tem, kaj botruje manjši udeležbi staršev na izobraževanjih v vrtcih in šolah, če jo…