Kako poučevati geografijo učence in dijake s posebnimi potrebami

https://doi.org/10.59132/geo/2018/2/18-25 Povzetek V skladu z državno politiko je pouk v slovenski šoli vključujoč, kar pomeni, da poskuša čim več učencev…