Mediji, zaviralci oziroma vzpodbujevalci likovne ustvarjalnosti otrok

Izvleček Prisotnost digitalne tehnologije v šolskem prostoru je danes standard. Le-ta s svojo hardver in softver ponudbo v marsičem olajša…