Alternativni algoritmi pisnega množenja

Izvleček Aritmetika in algebra sta eno pomembnejših področij, s katerimi se učenci srečujejo že v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Del tega…