Sodelovanje šolske svetovalne službe in knjižnice pri premagovanju bralnih težav učencev

Izvleček V prispevku je predstavljen vidik dela svetovalne službe na področju dela z učenci z motnjo avtističnega spektra in drugimi…