Fitoindikatorji – rastlinski kazalci lastnosti prsti

https://doi.org/10.59132/geo/2022/1/53-58 Povzetek Poznavanje rastlinskih vrst nam daje pomembne informacije o rastiščnih razmerah in delovanju celotnega ekosistema. Med lastnostmi prsti in…