Sedem let pričakovanj: šolski knjižničarji o katalogu

Izvleček Knjižnični katalogi so pomembni tako za uporabnike knjižnic kot tudi za knjižničarje, ki so mnogokrat posredniki med učenci in…