Alternativni pristop k obravnavi ekonomske geografije v gimnaziji

https://doi.org/10.59132/geo/2017/1/33-37 Povzetek Prispevek predstavi primer alternativne učne obravnave ekonomske geografije oz. gospodarskih dejavnosti človeka v okviru obče geografije v gimnaziji,…