Izboljšanje jezikovnih kompetenc učiteljev nemščine

Izvleček Nemščina je kot tuji jezik v našem vsakodnevnem okolju vedno manj prisotna. Tako je razvijanje in bogatenje tujega jezika…