Vpliv namiznih iger na otrokov razvoj in primer igre

Izvleček Z otrokovo rastjo se razvija njegovo kognitivno mišljenje, k čemur lahko veliko pripomorejo tudi namizne igre. V članku opisujemo,…