Facebook: informacijska platforma za šolsko knjižnico

Izvleček Prispevek opisuje modus operandi izobraževanja v letu 2020, ko je bilo dvakrat vzpostavljeno na daljavo in so se tudi…