Tudi spletno nasilje ni zabavno. Ustavimo ga

Povzetek V prispevku je predstavljena tematska medpredmetno načrtovana ura obvezne izbirne vsebine Učenje učenja, ki pasti spleta prikazuje z uporabo…