Izbirni predmet projektno delo z osnovami raziskovalnega dela kot sodoben način poučevanja

https://doi.org/10.59132/geo/2018/1/50-54 Povzetek V šolskem letu 2016/2017 smo na Gimnaziji Jurija Vege Idrija v sodelovanju z lokalnim podjetjem Kolektor prvič izvajali…