Anizotropija v snoveh – optična dvolomnost in demonstracija komplementarnih barv (2. del)

Izvleček Pred vami je nadaljevanje članka, katerega prvi del je bil objavljen v prejšnji številki revije. V prvem delu smo…

Anizotropija v snoveh – optična dvolomnost in demonstracija komplemenarnih barv (1. del)

Povzetek Ena od splošnih opredelitev pouka fizike v srednjih šolah je »Dijaki naj spoznajo fizikalne zakonitosti delovanja strojev in naprav,…