Elementi migrantske književnosti v romanu Milana Kundere Neznosna lahkost bivanja

Izvleček Članek preučuje elemente migrantske književnosti, ki se zrcalijo v literarnem delu z naslovom Neznosna lahkost bivanja pisatelja Milana Kundere….