Medpredmetno povezovanje pri pouku na daljavo

Izvleček Medpredmetno povezovanje predstavlja celosten didaktični pristop, pri katerem gre za horizontalno in vertikalno povezovanje znanj, ciljev in vsebin ter…