Trajnostna mobilnost v medpredmetno zasnovanem učnem sklopu v 4. razredu

Izvleček Z medpredmetno zasnovanim učnim sklopom učencem ponujamo znanja, ki jih lahko doživljajo kot uporabna in življenjska. S smiselnim načrtovanjem…

Igrajmo se kamišibaj gledališče – od ideje do izvedbe

Let’s Perform Kamishibai Theatre – From Idea to Implementation