Odnos med učiteljem in učencem skozi vzgojno-izobraževalni proces v glasbeni šoli

Izvleček Prispevek se osredotoča na pomen in vpliv odnosa med učiteljem in učencem. Ob tem je poudarjen pomen čustvene regulacije….