Intervju z dr. Vinkom Logajem, direktorjem Zavoda RS za šolstvo

Povzetek Dr. Vinko Logaj je direktor Zavoda RS za šolstvo od leta 2014. Gre za desetletje velikih sprememb v družbi…

Prehod otroka v osnovno šolo

Izvleček Razumevanje pomena optimalnega prehoda otrok v 1. razred nujno vključuje ugotavljanje različne stopnje razvoja, potreb in izkušenj posameznega otroka…

Opolnomočenje mladih za premišljene izobraževalne in karierne odločitve

https://doi.org/10.59132/viz/2023/6/6-19 Izvleček V prispevku obravnavamo problematiko zgodnjega opuščanja šolanja (ZOŠ) pri mladih. To je zapleten in dinamičen proces, ki se…

Strokovna skrb za dobrobit in optimalni razvoj otrok ob prehodu v osnovno šolo

Povzetek V prispevku odpiram vprašanja strokovnega (so)delovanja v dobrobit otrok in za njihov optimalni razvoj ob prehodu v šolo, in…

Pomen dobrih socialnih odnosov med učitelji in učenci in učiteljeve odnosne kompetence

https://doi.org/10.59132/viz/2018/3-4/17-24 Povzetek Vključujoča šola temelji na dobrih odnosih med vsemi učenci in odraslimi. Velja tudi obratno, da se dobri socialni…