Razvijanje podjetnostnih kompetenc pri raziskovanju preteklosti vasi župnije Trnovo (danes Ilirska Bistrica) s pomočjo zgodovinskih virov

Izvleček Članek obravnava izvedbo pouka zgodovine pri obravnavi učne vsebine z naslovom Gospodarski razvoj (kot del obvezne teme Slovensko nacionalno…