Moje prve izkušnje s poučevanjem

Izvleček V času študija se pripravljamo na izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa v razredu. Naučimo se, kako se obnašati, kaj povedati, pazimo…