Primer iz prakse: didaktični pripomoček za razvoj tipnega spomina

Izvleček Vsi otroci se zelo radi igrajo. Preko igre pridobivajo nova znanja in izkušnje na različnih področjih. Vendar pa vsi…