Tekoča tehnika branja je pot do bralnega razumevanja

Izvleček Prispevek predstavlja razvijanje bralne pismenosti pri branju neumetnostnega besedila v 3. razredu osnovne šole. Učenci so spoznavali pomen zdravilnih…