Šolsko socialno delo v Avstriji

Povzetek Članek povzema zgodovino šolskega socialnega dela v Avstriji na splošno in podrobneje na avstrijskem Štajerskem. Na kratko oriše ciljne…